Αρχή Επισκέπτες Ερευνητική Δραστηριότητα Έρευνα Τμ. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 
 
 
 
 
 

Έρευνα

1 Clear Support - Paving the way for a better energy performance of buildings in the E.U.
2 SETCOM - Sustainable Energies in tourism dominated communities
3 Το πρόγραμμα SOLATERM
4 REGENERGY (Network of pioneering communities and regions working on innovative heat energy solutions)
5 “Διερεύνηση της ποιότητας του νερού του ευρύτερου ασβεστολιθικού υδροφόρου συστήματος πηγών Αγυιάς Δυτικής Κρήτης”. Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ - ΕΠΕΑΚ, Υπουργείο Παιδείας
6 Προγράμματα Εκπαίδευσης από Απόσταση
7 Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Διερεύνηση Προγραμμάτων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
8 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» του «Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος
9 Πρακτική Άσκηση φοιτητών τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος