Αρχή Επισκέπτες Ερευνητική Δραστηριότητα Έρευνα Τμ. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τ.Ε.
 
 
 
 
 
 

Έρευνα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείρίση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.
   
Γραφείο Διαμεσολάβησης Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Φορέων και Επιχειρήσεων είναι απαραίτητη στη διαδικασία της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προσανατολισμένων στην αγορά αλλά και ο προσανατολισμός της επιχειρηματικότητας στην καινοτομία αποτελούν μονόδρομο για την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο. Ο φορέας που καλείται να γεφυρώσει το χάσμα που συχνά εντοπίζεται μεταξύ της έρευνας και της παραγωγής είναι το Γραφείο Διαμεσολάβησης, το οποίο καλείται να στηρίξει τους ερευνητές και να τους φέρει σε επαφή με τις επιχειρήσεις.