Αρχή Φοιτητές Υποτροφίες
 
 
 
 
 
 

Υποτροφίες

E-mail Εκτύπωση
Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό για Πτυχιούχους TEI:
.
Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης- οριζόντια πράξη για το  ακαδ. έτος 2012-2013
Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν έως την 10η Ιουλίου 2012, ώρα Ελλάδος 23:59, ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα http://apps.gov.gr/minedu/iky_scholarships, χωρίς καμία παράλειψη και με αναγραφή, απαραιτήτως, του επιδιωκόμενου τίτλου σπουδών.
.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για τις επτά παρακάτω επιστημονικές περιοχές: Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες της Ζωής, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Καλλιτεχνικές Σπουδές.
Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 450 θέσεις υποτρόφων ως εξής: 51 για διδακτορικό στο εξωτερικό, 105 για master στο εξωτερικό και 294 για master στην Ελλάδα. Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ ή/και ερευνητές όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, δύο ανά υποψήφιο.
.
Ανοικτές Υποτροφίες ξένων χωρών, κληροδοτημάτων και Ιδρυμάτων.
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ.pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚ 53 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (125217.pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIOAL BE 16 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (125405.pdf)ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 322 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (127212.tif)Υποτροφίες Τουρκίας 819 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (128586.pdf)Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν  18 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (128587.pdf)Πανελλήνιος διαγωνισμός Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας "IDEATREE" 76 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (129982.pdf)Υποτροφίες ειδικών Προγραμμάτων στο Μεξικό 2015 (εως 14/8/15) 22 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (129983_Έγγραφο (129983).pdf)Υποτροφίες ειδικών Προγραμμάτων στο Μεξικό για το έτος 2016 (εως 31/8/15) 25 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ίδρυμα Fulbright 2016-17.pdf)Ίδρυμα Fulbright 2016-17.pdf 162 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Κληροδότημα Νικόλαου Κρητσκη.pdf)Κληροδότημα Νικόλαου Κρητσκη.pdf 202 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ.pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ.pdf 722 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (3ος Πανελλήνιος Μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός Ιστορικού ντοκιμαντέρ.pdf)3ος Πανελλήνιος Μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός Ιστορικού ντοκιμαντέρ.pdf 99 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ajerbaijan 2016-17.pdf)Ajerbaijan 2016-17.pdf 18 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ρουμανική υποτροφία Eugen Ionescu 2015-16.pdf)Ρουμανική υποτροφία Eugen Ionescu 2015-16.pdf 15 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Χορήγηση 2 Υποτροφιών με διαγωνισμό.pdf)Χορήγηση 2 Υποτροφιών με διαγωνισμό.pdf 72 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (142019_Έγγραφο (142019).pdf)Υποτροφίες Ινδονησίας (αιτήσεις μέχρι 12/2/16) 618 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (142362.pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ 24 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (142558_Έγγραφο (142558).pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2016-17 504 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Υποτροφίες Κίνας 2016-17.pdf)Υποτροφίες Κίνας 2016-17.pdf 141 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (143120.pdf)2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΟΡΕΑΣ για Σπουδές 2016-19 24 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (143301.pdf)ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2016-17 63 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (143408.pdf)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 78 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (143731.pdf)Υποτροφίες - αιτήσεις μέχρι 22 Απριλίου 2016 105 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (143773.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΘΟΝΙΑΣ 21 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (144061.pdf)Πρόγραμμα μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικά στη γαλλία 2016/17 35 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (144169.pdf)Υποτροφίες εκμάθησης Αραβικής γλώσσας (εως 30 Μαϊου 2016) 62 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (144320.pdf)Υποτροφίες Αζερμπαϊτσάν 2016/17 27 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (146866.pdf)Ανακοίνωση υποτροφιών "Abigaile Browne" στον τομέα του κανονισμού επικοινωνιών 46 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (147751.pdf)προγράμματα Fullbright για έλληνες πολίτες 2017-18 109 Kb