Αρχή Φοιτητές Βιβλιοθήκη
 
 
 
 
 
 

Βιβλιοθήκη Σχολής Χανίων

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής και αποτελεί την Κεντρική Μονάδα Διαχείρισης του έντυπου και μη έντυπου υλικού.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

 • Παραγγελίες έντυπου και μη έντυπου υλικού
 • Δανεισμός
 • Εφαρμογή των κοινών βιβλιοθηκονομικών κανόνων επεξεργασίας του υλικού.

Λειτουργία

Οι ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι 8.00 πμ. έως 19.00 μμ.

 

Οι ώρες δανεισμού, ανανεώσεων, επιστροφών κ.λπ. του υλικού της βιβλιοθήκης είναι 9.00 πμ. έως τις 19.00 μμ.

 

Συνδρομές

Προς το παρόν η Βιβλιοθήκη της Σχολής Χανίων είναι συνδρομητής στα παρακάτω περιοδικά:

 • Τεχνική εκλογή
 • Ελέκτορ
 • Γαιόραμα
 • National Geographic Electronics World
 • PC magazine
 • Internet magazine
 • RAM
 • CHIP
1 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
2 Κεντρική Βιβλιοθήκη
3 Πληροφορίες
4 Υπηρεσίες