Αρχή Φοιτητές Γραφείο Διασύνδεσης Θέσεις Εργασίας Τμήματος Ηλεκτρονικής
 
 
 
 
 
 

Θέσεις Εργασίας Τμήματος Ηλεκτρονικής

E-mail Εκτύπωση

Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης βρίσκονται αναρτημένες στο πληροφοριακό σύστημα του γραφείου διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.career.teicrete.gr ή στο γραφείο διασύνδεσης του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.