Αρχή Ανακοινώσεις ΤΕΙ - Ανακοινώσεις Δημοσιότητας ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

E-mail Εκτύπωση
 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ για άμεση ανάρτηση των πτυχιακών εργασιών των  αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης είναι:


1.   Το κείμενο της πτυχιακής εργασίας πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, γραμμένο σε MS Word και .PDF (προαιρετικά) και να περιέχει Εξώφυλλο, Περιεχόμενα, Κύριος μέρος, Επίλογο και Βιβλιογραφία.


2. Μαζί με το αρχείο της εργασίας κρίνεται αναγκαίο να παραδίδεται και ένα δεύτερο αρχείο κειμένου μορφής .doc (Word) το οποίο θα περιλαμβάνει :
- Περίληψη της εργασίας 5-10 σειρές στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
- Τον τίτλο της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα
- Τουλάχιστον 3 λέξεις κλειδιά σχετικές με την εργασία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 3. To συνοδευτικό υλικό της εργασίας (πχ. video, εικόνες, σχέδια, αρχεία html, εκτελέσιμα αρχεία κλπ) θα προτιμάται σε συγκεκριμένο τύπο αρχείου (Δείτε συνημμένο αρχείο).