Διαγραφή email πτυχιούχων Ιουνίου 2013

Εκτύπωση

Οι λογαριασμοί email για όσους τελείωσαν τις υποχρεώσεις του και έλαβαν πτυχίο τον Ιούνιο του 2013 θα διαγραφούν οριστικά απο το σύστημα στις 31-10-2013.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακόβουλη χρήση του λογαριασμού ( π.χ. Spam) τότε ο λογαριασμός αυτός θα διαγράφεται αυτόματα χωρίς καμία προειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές νόμιμες συνέπειες βαρύνουν τον κάτοχο του λογαριασμού ακόμη και μετά τη διαγραφή του.

Για το Γραφείο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.