Αλλαγή χώρου για το Γραφείο Διασύνδεσης και Διεθνών Σχέσεων

Εκτύπωση

Από τις 20/12/2010 και στο εξής τα Γραφεία Διασύνδεσης και Διεθνών Σχέσεων θα βρίσκονται στον 1ο όροφο ευθεία μετά τη σκάλα στη δεύτερη πόρτα στα αριστερά.