ΕΥΔΟΞΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δηλώσεις για τα δωρεάν συγγράμματα μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ λήγουν στις 2 Μαϊου, ενώ η διανομή τους θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαϊου. Μετά το πέρας της περιόδου δηλώσεων καμία καταχώρηση ή τροποποίηση δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.