ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στις Εργαστηριακές Ομάδες του μαθήματος, 
να προσέλθουν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 16:00 στον Εργαστηριακό χώρο διδασκαλίας, 
για τον οριστικό καθορισμό των Εργαστηριακών Ομάδων.

Ο Διδάσκων
Γ. Φουσκιτάκης