Εξετάσεις όλων των μαθημάτων (εαρινού και χειμερινού) εξαμήνου για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών.

Εκτύπωση

   Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικής  που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών, βάση της παρ. 17 του άρθρου 34 του Νόμου 4115/30-1-2013, “έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο”. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 (δηλαδή τόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των εγγραφών όσο και κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου).
   Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, πρέπει απαραίτητα να κάνουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 4 έως 6 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος που έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο σπουδών, βάση της παρ. 17 του άρθρου 34 του Νόμου 4115/30-1-2013, “έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο”. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 (δηλαδή τόσο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των εγγραφών όσο και κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου).
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται, πρέπει απαραίτητα να κάνουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 4 έως 6 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Επίσης, για το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, όσοι φοιτητές δεν μπορούν να προσέλθουν, έχουν τη δυνατότητα να στείλουν στο e-mail της κας Γ. Μαρκουλάκη, τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν, αναφέροντας οπωσδήποτε τον Αριθμό Μητρώου και το Ονοματεπώνυμό τους. (markoulaki @ chania.teicrete.gr).