ΔΙΑΝΟΜΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκτύπωση

Αφορά και τα δύο Τμήματα

του Παραρτήματος Χανίων

ΔΙΑΝΟΜΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(www.eudoxus.gr)

19/10/2012

 

Ενημερώνουμε ότι, η ΔΙΑΝΟΜΗ των διδακτικών συγγραμμάτων, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/10/2012 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11/1/2013.

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ διδακτικών συγγραμμάτων των φοιτητών, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22/10/2012 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 21/12/2012.

Δικαιούχοι των συγγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι:

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ