Εξέταση Εργαστηρίου Κινητών Επικοινωνιών

Εκτύπωση
Η εξέταση του Εργαστηρίου Κινητών Επικοινωνιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3/6/2011. Στις 4μμ θα γίνει η γραπτή εξέταση και 5-7μμ θα γίνει η προφορική εξέταση.

Ο Διδάσκων
Δρ. Κόκκινος Ευάγγελος