Επέιγουσα ανακοίνωση για φοιτητές των 2 τμημάτων

Εκτύπωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές:

Από το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Από το Τμήμα Ηλεκτρονικής

 

Να περάσουν ως τις 5/11/2010 από το Γραφείο Erasmus ή να επικοινωνήσουν με το γραφείο μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 28210-23014.