Αρχή Ανακοινώσεις ΤΕΙ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Εγγραφές Νεοεισαχθέντων σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
 
 
 
 
 
 

Εγγραφές Νεοεισαχθέντων σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

E-mail Εκτύπωση
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές όλων των νεοεισαχθέντων σπουδαστών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και στα Παραρτήματα θα γίνονται στα Τμήματα εισαγωγής από 13 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2010. Για την εγγραφή του ο επιτυχών ή ένα πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο,  καταθέτει στη Γραμματεία το Τμήματος από 9.00 π.μ. μέχρι 1 μ.μ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση εγγραφής, η οποία διατίθεται στο Τμήμα.
 2. Τίτλο απόλυσης, δηλαδή απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό απόλυσης του Λυκείου από το οποίο αποφοίτησε ή νόμιμα κυρωμένο αντίγραφο ή κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγώμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.
 4. Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Στατιστικό δελτίο που διατίθεται από το Τμήμα.
 6. Εκτός από τα παραπάνω, μόνο όσοι πέτυχαν νε το σύστημα του Γενικού Λυκείου οφείλουν να υποβάλουν αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, η οποία χορηγείται από το Λύκειο αποφοίτησης τους σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 1 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.2909/2001.
 7. Κατά την προσέλευση τους για εγγραφή οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί την Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης και ένα φωτοαντίγραφο του.
 8. Δελτίο εξεταζομένου (μόνο από αποφοίτους των ΤΕΕ)
 9. Πιστοποιητικό γέννησης

Οι εγγραφές των νεοεισαγώμενων φοιτητών των τμημάτων Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήματος Χανίων, θα πραγματοποιηθούν από 13 έως και 30 Σεπτεμβρίου από τις 10.00 έως τις 13.00 τις εργάσιμες ημέρες ως εξής :

 • Για τους φοιτητές όπου το επίθετο τους αρχίζει από το γράμμα Α έως και Κ από τις 13 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2010
 • Για τους φοιτητές όπου το επίθετο τους αρχίζει από το γράμμα Λ έως και Ο από τις 16 έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2010
 • Για τους φοιτητές όπου το επίθετο τους αρχίζει από το γράμμα Π έως και Σ από τις 22 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2010
 • Για τους φοιτητές όπου το επίθετο τους αρχίζει από το γράμμα Τ έως και Ω από τις 28 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010