Γραμματείες Παραρτήματος Χανίων

Εκτύπωση
Οι Γραμματείες και των δύο Τμημάτων του Παραρτήματος Χανίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, θα παραμείνουν κλειστές από τη Δευτέρα 2, έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010.