Νέος τρόπος διανομής συγγραμμάτων 2010/2011

Εκτύπωση
Η αλλαγή στον τρόπο επιλογής και διανομής συγγραμμάτων θα ισχύσει από το χειμερινό εξάμηνο 2010-2011. Ειδοποιούνται όλοι οι φοιτητές να ενημερωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στη διεύθυνση www.eudoxus.gr