Πρόσκληση για συμμετοχή στην παρέλαση 25ης Μαρτίου 2010

Εκτύπωση

Καλούνται όσοι σπουδαστές του Παραρτήματος Χανίων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκπροσώπηση της Σχολής στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2010, να δηλώσουν τo ενδιαφέρον τους μέσω της πλατφόρμας e-Class, εγγραφόμενοι (το συντομότερο) στη σχετική ομάδα χρηστών του μαθήματος Φυσική Αγωγή με τίτλο Ομάδα Παρέλασης. Η εκπροσώπηση θα αριθμεί το πολύ 30 άτομα.

Χανιά 26/02/2010
Πετράκης Νικόλαος
Καθηγητής Εφαρμογών