Αρχή Ανακοινώσεις ΤΕΙ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Κωδικοί για το Online του 1ου και 2ου εξαμήνου και των δύο Τμημάτων
 
 
 
 
 
 

Κωδικοί για το Online του 1ου και 2ου εξαμήνου και των δύο Τμημάτων

E-mail Εκτύπωση

Είναι διαθέσιμοι στις Γραμματείες των Τμημάτων, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και Ηλεκτρονικής, οι προσωπικοί κωδικοί που είναι απαραίτητοι για την ανανέωση εγγραφής των φοιτητών. Ειδοποιούνται οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου και των δύο Τμημάτων, να τον ζητήσουν.