Υπηρεσία online.teicrete.gr

Εκτύπωση

Μέσα από την ιστοσελίδα http://online.teicrete.gr/ οι σπουδαστές του Παραρτήματος Χανίων, έχουν πλέον την δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των σπουδών τους.

Πιο αναλυτικά, μέσα από την συγκεκριμένη σελίδα, οι σπουδαστές των τμημάτων Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

Το σύστημα θα δέχεται τροποποιήσεις εντός του διαστήματος τροποποίησης των δηλώσεων στις Γραμματείες.

Το σύστημα υλοποιήθηκε από το τμήμα πληροφορικής της κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και λειτουργεί, πλέον, για όλα τα εξάμηνα. Συνεπώς παρέχει την δυνατότητα υποστήριξης για όλους τους ενεργούς σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στα τμήματα Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως του εξαμήνου εισαγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να περάσουν από το ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης για να παραλάβουν κωδικούς και να μπουν στο σύστημα με την χρήση ατομικών λογαριασμών.