Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΦΠ - Ανακοινώσεις Γραμματείας ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ)
 
 
 
 
 
 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

E-mail Εκτύπωση

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του Ν.3220/2004, να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τους το αντίστοιχο πιστοποιητικό εγκαίρως πριν αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα   (ΜΕΧΡΙ 31/03/2015) .

Το πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης θα το ζητάτε από τη Γραμματεία ή online σαν πιστοποιητικό Στεγαστικού Επιδόματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ