Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΦΠ - Ανακοινώσεις Γραμματείας Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ξεκινούν τη Δευτέρα 23/9/2013
 
 
 
 
 
 

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών ξεκινούν τη Δευτέρα 23/9/2013

E-mail Εκτύπωση

Tη Δευτέρα 23/9/2013 ξεκινούν κανονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Mηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε., καθώς το Διοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης ανέστειλε τις κινητοποιήσεις του και οι γραμματείες θα λειτουργούν κανονικά.

Oπότε πλέον μας δίνεται η δυνατότητα να καλωσορίσουμε τους πρωτοετείς μας, ζητώντας συγνώμη από τους ίδιους και τις οικογένειες τους για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες, ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Αίτηση για εγγραφή.


-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τα αγόρια)

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).