ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ 1000€

E-mail Εκτύπωση
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (1000 €)

Όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, του  Ν. 3220/2004, να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις Εφορίες, λήγει τέλος Μαρτίου.

Από τη Γραμματεία

Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Τμήματος Ηλεκτρονικής