Εξέταση του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Εκτύπωση
Όπως ανακοινώθηκε απο τον υπεύθυνο καθηγτή η εξέταση του μαθήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Τμήμα Φ.Π.Π.) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρες 15:30 – 17:30