ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εκτύπωση

Οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, όλων των
εξαμήνων φοίτησης, πρέπει να εγγραφούν άμεσα στις εργαστηριακές ομάδες
των μαθημάτων. Οι εγγραφές γίνονται στον χώρο του αντίστοιχου Εργαστηρίου.
Περίοδος εγγραφών 24-28 Σεπτεμβρίου 2012.