Προσωπικοί κωδικοί φοιτητών τμ. Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Εκτύπωση
Όσοι φοιτητές δεν έχουν πάρει τον Προσωπικό Κωδικό που απαιτείται για την ανανέωση της εγγραφής τους μέσω της ιστοσελίδας, να τον ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Επίσης εκδόθηκαν οι κωδικοί των από Κατάταξη φοιτητών.