Αναβολή εξέτασης μαθήματος "Περιβαλλοντική Στατιστική"

Εκτύπωση
Λόγω ασθενείας αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος
"Περιβαλλοντική Στατιστική" του τμήματος Μηχ Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα,
κατόπιν έγκαιρης προειδοποίησης.

Ο διδάσκων,

Δρ Δημήτριος Α. Πλιάκης