Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΦΠ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΥΓΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016.
 
 
 
 
 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΥΓΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016.

E-mail Εκτύπωση
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ΦΕΚ 184/30-12-2015, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016, σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

 Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων άνοιξε από 8/1/2016 έως και 13/1/2016 (μόνο για θεωρίες), για τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή και ίσο του 9ου, ώστε να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.