Περιβαλλοντική Στατιστική

E-mail Εκτύπωση
1. Οι εξετάσεις του εργαστήρίου θα πραγματοποιηθουν την Παρασκευή στις 6/2/2015 στις 1100-1400.
2. Επαναληπτικό εργαστήριο την Παρασκευή 16/1/2015 στις 1100
3. Επαναληπτικό μάθημα την Δευτέρα 19/1/2015 στις 1100

Ο διαδάσκων
Δρ Δ. Α. Πλιάκης