Ανακοίνωση μαθήματος Ενέργεια Φυσικοί Πόροι & Περιβάλλον - Παρουσιάσεις εργασιών

Εκτύπωση

Πρόγραμμα προφορικών παρουσιάσεων

 

Την Παρασκευή 9/1/2015,  9-11πμ θα παρουσιάσουν εργασίες οι φοιτητές :

 

Ορφανουδάκη -  Σκορδυλάκης - Πασχαλάκη - Σπόρις – Κοζωνάκης, Μανουσάκης και Αλεξάκη.

 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας των φοιτητών-ομιλητών δεν θα αξιολογηθεί η εργασία τους.

 

Υποχρεωτική παρακολούθηση των παρουσιάσεων των εργασιών από όλους τους φοιτητές του τυπικού εξαμήνου.

 

Καθηγητής   Γιώργος Σταυρουλάκης