Εξέταση του Εργαστηρίου "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου"

Εκτύπωση
Εξέταση του Εργαστηρίου "Συστήματα Λήψης Μετρήσεων και Ελέγχου" θα γίνει 
την Παρασκευή 24/01/2014 στο Εργαστήριο CAD σύμφωνα με το ανακοινωθέν
ωρολόγιο πρόγραμμα.