Αναβολή εξετάσεων λόγω Γενικής Συνέλευσης στις 13/2/13

Εκτύπωση
Οι εξετάσεις των μαθημάτων, Φαινόμενα Μεταφοράς και Κατασκευαστικές Τεχνολογίες,
λόγω της συνέλευσης των φοιτητών την 13/2/2013 στις 15:00 αναβάλλονται και
θα πραγματοποιηθούν την,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ
Τρίτη 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
15.30-17.30, Αιθ. 10

Υπευθ. Εκπαιδ.: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β.