Ανακοίνωση μαθήματος Πληροφορική ΙΙ

Εκτύπωση
Η αναπλήρωση του μαθήματος των δύο τμημάτων της Δευτέρας θα γίνει ως εξής: