Ανακοίνωση μαθήματος Πληροφορική ΙΙ

Εκτύπωση
Η αναπλήρωση του μαθήματος των δύο τμημάτων της Τετάρτης θα γίνουν ως εξής:

Η εξέταση της προόδου θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημέρες: