Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΦΠ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Ανακοίνωση μαθήματος Πληροφορική ΙΙ
 
 
 
 
 
 

Ανακοίνωση μαθήματος Πληροφορική ΙΙ

E-mail Εκτύπωση
Η αναπλήρωση του μαθήματος των δύο τμημάτων της Τετάρτης θα γίνουν ως εξής:
  • Δευτέρα 16/5/2011, ώρα 8:00-11:00 (για το τμήμα της Τετάρτης 8:00-11:00)
  • Παρασκευή 20/5/2011, ώρα 8:00-11:00 (για το τμήμα της Τετάρτης 11:00-14:00)

Η εξέταση της προόδου θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημέρες:
  • Πέμπτη 19/5/2011, ώρα 16:00-17:30 (για το τμήμα της Τετάρτης 8:00-11:00)
  • Πέμπτη 19/5/2011, ώρα 17:30-19:00 (για το τμήμα της Τετάρτης 11:00-14:00)