Εύδοξος Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοτος

Εκτύπωση
Ο παρακάτω σύνδεσμος στο ηλεκτρονικό σύστημα Εύδοξος για τον κατάλογο με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοτος και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα.
https://service.eudoxus.gr/secapp/public/?secretariatId=1485