Ανανεώσεις Εγγραφών Τμ. Ηλεκτρονικής για το Εαρινό Εξάμηνο 2012-13

Εκτύπωση
Αν και τα (θεωρητικά και εργαστηριακά) μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2012-13 ξεκινούν τη Δευτέρα 18/2/2013, οι ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2012-13 θα καθυστερήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου (εξαιτίας της σχετικής αδυναμίας που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό σύστημα).

Για το θέμα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση εντός των επόμενων εβδομάδων, στην οποία θα οριστεί συγκεκριμένη περίοδος εγγραφών στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.

Τότε, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας (online.teicrete.gr), χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης (username & password) που διαθέτουν οι φοιτητές. Την ίδια περίοδο θα διενεργηθούν και οι έντυπες ανανεώσεις εγγραφών για τους φοιτητές που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση.