Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Ανακοινώσεις Δημοσιότητας ολοΚληρωμένΟ Σύστημα Μετρήσεων ΗλεκτροΜαγνητικών Ακτινοβολιών Νομού Χανίων (ΚΟΣΜΗΜΑ-ΧΑΝΙΩΝ)
 
 
 
 
 
 

ολοΚληρωμένΟ Σύστημα Μετρήσεων ΗλεκτροΜαγνητικών Ακτινοβολιών Νομού Χανίων (ΚΟΣΜΗΜΑ-ΧΑΝΙΩΝ)

E-mail Εκτύπωση

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2009, υπογράφηκε στα Χανιά, η Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου “ολοΚληρωμένΟ Σύστημα Μετρήσεων ΗλεκτροΜαγνητικών Ακτινοβολιών νομού Χανίων (ΚΟΣΜΗΜΑ-ΧΑΝΙΩΝ)” μεταξύ του Νομάρχη Χανίων κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη και του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης κ. Βαγγέλη Καπετανάκη.

Στόχος αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και των πολιτών του Νομού Χανίων σχετικά με τις μετρούμενες τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (μη ιοντίζουσας και ιοντίζουσας), ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση πιθανών σημαντικών πηγών εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια επικινδυνότητας, η επιτήρηση του ραδιοφάσματος, καθώς και η προώθηση των κατάλληλων ενεργειών.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων συνεργάζεται με το Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και επιστημονική αρτιότητα για την πραγματοποίηση μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, την πλήρη αξιοποίηση του απαιτούμενου εξειδικευμένου εξοπλισμού, και την επεξεργασία και χαρτογράφηση των σχετικών μετρούμενων μεγεθών.

Την επιστημονική ευθύνη του όλου έργου θα έχει ο Δρ. Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της σύμβασης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Αντικείμενο (Άρθρο 3) της σύμβασης

Η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο ΚΟΣΜΗΜΑ-ΧΑΝΙΩΝ αφορά την προμήθεια και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στο Νομό Χανίων, και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων.

Ειδικότερα, η παρούσα Σύμβαση αφορά την προμήθεια από τη Ν.Α. Χανίων και την παραχώρηση για χρήση στο Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (Μ.Ε.ΗΜ.Ε.) του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, ειδικού εξοπλισμού κατάλληλου για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από τις μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον. Ο παραχωρούμενος από τη Ν.Α. Χανίων εξοπλισμός ενισχύει τις δυνατότητες και διευρύνει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μ.Ε.ΗΜ.Ε.. Ο λοιπός εξοπλισμός του Εργαστηρίου θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του, και δεν υπόκειται στους όρους της σύμβασης.

Μετά από πρόσκληση της Ν.Α. Χανίων, το Εργαστήριο Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, μελέτησε το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης στο Νομό Χανίων και συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που απαιτείται για την πραγματοποίηση και την επεξεργασία των μετρήσεων. Η Ν.Α. Χανίων θα προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα παραχωρήσει τη χρήση του στο Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε., το οποίο αφού παραλάβει το σύνολο των οργάνων ακριβείας και του λογισμικού, θα τα εγκαταστήσει κατάλληλα στους χώρους που διαθέτει στο Παράρτημα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και θα μεριμνήσει για τη διαπίστευση του συστήματος μετρήσεων. Στη συνέχεια η Ν.Α. Χανίων θα εγκρίνει ανά δίμηνο το πρόγραμμα πραγματοποίησης μετρήσεων στο Νομό Χανίων. Σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος των μετρήσεων, το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. θα φροντίζει για τη μεταφορά (με αυτοκίνητο και οδηγό που κάθε φορά θα διαθέτει η Ν.Α. Χανίων) των κατάλληλων κάθε φορά οργάνων και χειριστών στις διάφορες περιοχές του Νομού, θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται κατάλληλα τις μετρήσεις πεδίου, θα τις αξιολογεί και θα ενημερώνει αρμοδίως τη Ν.Α. Χανίων, η οποία θα δημοσιοποιεί τα εν λόγω αποτελέσματα είτε μέσω της ιστοσελίδας της, είτε απευθείας στους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ακολουθούν σχετικά δημοσιεύματα από τον τύπο.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (2009-03-04_haniotika_nea_metrisi_aktinovolias.pdf)Χανιώτικα Νέα της 4/3/2009σελ. 1 & 102016 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (2009-03-04_kirikas_metrisi_aktinovolias.pdf)Κήρυκας της 4/3/2009σελ. 71885 Kb