ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΡΑΝΤΑΡ & Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

  1. Το εργαστηριακό τεστ  του μαθήματος Ραντάρ και Ραδιοβοηθήματα θα γίνει την Δευτέρα 6/6/2016  στην αίθουσα 5 και ώρα 17:00-18:30.
  2. Το εργαστηριακό τεστ  του μαθήματος Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας για το τμήμα της Τρίτης, θα γίνει την Τρίτη 7/6/2016  στην αίθουσα 5 και ώρα 16:00-17:30.