ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚA ΜΑΘΗΜΑΤA κ. Κουριδάκη

Εκτύπωση

Το Σάββατο 4/6/2016 θα γίνουν τα επόμενα συμπληρωματικά μαθήματα:

  1. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος και Ηλεκτρικές Μηχανές, στις 8:30 – 11:00
  2. Το εργαστήριο  του μαθήματος Συστήματα Επεξεργασίας και Μετάδοσης Φωνής και Εικόνας, στις 11:00 – 13:00.

 

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα να με περιμένουν έξω από το αμφιθέατρο.

 

Ο διδάσκων

Σ. Κουριδάκης