Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Έως 21/2/2014 οι αιτήσεις Υπότροφων ΤΕΙ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2013-14
 
 
 
 
 
 

Έως 21/2/2014 οι αιτήσεις Υπότροφων ΤΕΙ για τη διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2013-14

E-mail Εκτύπωση

Επειδή (α) η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για τις ανάγκες των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2013-14 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (εφόσον δοθούν ώρες από την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης), θα πραγματοποιηθεί με το νέο θεσμό των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων και όχι με τον παλιό θεσμό των Ωρομίσθιων Επιστημονικών/Εργαστηριακών Συνεργατών, και

(β) διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι υποψηφιότητας που είχαν υποβληθεί στο διάστημα 11-26/7/2013 σε απάντηση της προκήρυξης 3461/Φ30.2/9-7-2013 για Πανεπιστημιακούς Υπότροφους ήταν ελλιπείς, καθώς τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση του Πανεπιστημιακού Υπότροφου είναι ουσιωδώς διαφορετικά από τα δικαιολογητικά της αίτησης του Επιστημονικού/Εργαστηριακού Συνεργάτη,

η ΓΣ 52/5-2-2014 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, προκειμένου να μην προκύψει πρόβλημα με τις αναθέσεις σε Πανεπιστημιακούς Υπότροφους (αν αυτές τελικά γίνουν), αποφάσισε την επαναπροκήρυξη των γνωστικών αντικειμένων όλων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2013-14 που αναμένεται να χρειαστούν έκτακτο προσωπικό.

Έτσι, συνημμένη θα βρείτε την προκήρυξη 907/Φ30.2/13-2-2014, που έχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΕΩΣ και την Παρασκευή 21-2-2014, καθώς και τη σχετική αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Τονίζεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όπως ακριβώς περιγράφονται στην προκήρυξη.

 

Συνημμένα:

1) Προκήρυξη για Πρόσληψη Υποτρόφων ΤΕΙ για το Εαρινό Εξάμηνο 2013-14.

2) Αίτηση για τους Υποψήφιους Υποτρόφους ΤΕΙ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.