Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Ανακοινώσεις Γραμματείας Έως 23/1/2014 οι αιτήσεις πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2013-14.
 
 
 
 
 
 

Έως 23/1/2014 οι αιτήσεις πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2013-14.

E-mail Εκτύπωση

Μετά τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις κατατάξεις πτυχιούχων, που δημοσιεύτηκε την 16-12-2013 στο ΦΕΚ 3185/τ.Β, καλούνται οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ κατά το ακαδ. έτος 2013-14, να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους έως 15 Νοεμβρίου 2013, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Οι πτυχιούχοι που δεν έχουν κάνει αίτηση, καλούνται έως 23/1/2014 να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος α) αίτηση και β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών).

Για το ακαδ. έτος 2013-14, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος, ενώ η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με την τυπική διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων (που δεν πρέπει να προβληματίζουν και να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους). Οι κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, θα διενεργηθούν από 19 ως 28 Φεβρουαρίου 2014, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αρχές Φεβρουαρίου 2014.

Εξαιτίας της πολύ καλής πορείας των πτυχιούχων που στο παρελθόν κατατάγηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ενθαρρύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, καθώς το Τμήμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη και των 14 προβλεπόμενων θέσεων.