Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Ανακοινώσεις Γραμματείας
 
 
 
 
 
 

Τμήμα ΗΛ - Ανακοινώσεις Γραμματείας

Έως 23/1/2014 οι αιτήσεις πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα κατά το ακαδ. έτος 2013-14.

E-mail Εκτύπωση

Μετά τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις κατατάξεις πτυχιούχων, που δημοσιεύτηκε την 16-12-2013 στο ΦΕΚ 3185/τ.Β, καλούνται οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ κατά το ακαδ. έτος 2013-14, να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους έως 15 Νοεμβρίου 2013, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.

Οι πτυχιούχοι που δεν έχουν κάνει αίτηση, καλούνται έως 23/1/2014 να υποβάλλουν στη γραμματεία του Τμήματος α) αίτηση και β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών).

Για το ακαδ. έτος 2013-14, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος, ενώ η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με την τυπική διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων (που δεν πρέπει να προβληματίζουν και να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους). Οι κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, θα διενεργηθούν από 19 ως 28 Φεβρουαρίου 2014, με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αρχές Φεβρουαρίου 2014.

Εξαιτίας της πολύ καλής πορείας των πτυχιούχων που στο παρελθόν κατατάγηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, ενθαρρύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, καθώς το Τμήμα θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη και των 14 προβλεπόμενων θέσεων.

Έως 7/1/2014 οι online δηλώσεις μαθημάτων για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2014

E-mail Εκτύπωση

Δηλώστε έως 7/1/2014... ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2014.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει από 28/11/2013, στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2014, μπορούν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών να εξεταστούν σε ΟΛΑ τα μαθήματα που οφείλουν (αρκεί να τα έχουν δηλώσει τουλάχιστον 1 φορά στο παρελθόν), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

ΟΜΩΣ για να εκμεταλλευτούν οι φοιτητές μας αυτή τη χρυσή ευκαιρία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: (α) να εγγραφούν ΕΩΣ 7/1/2014 στο online πληροφοριακό σύστημα (που έχει ήδη ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτό ΜΕΧΡΙ 7/1/2014), και (β) να αφοσιωθούν στο διάβασμα όλων των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν.

ΟΣΟΙ οφείλουν εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία έχουν παρακολουθήσει και πρέπει να δώσουν μόνο τελική εξέταση, θα πρέπει να κάνουν σχετική δήλωση στη γραμματεία, ώστε να γίνει ο σχετικός προγραμματισμός.

Ιδιαίτερα όλοι οι παλιοί φοιτητές που οφείλουν λίγα μαθήματα, καλούνται να συμμετέχουν μαζικά στις εξετάσεις έχοντας προετοιμαστεί σωστά, ώστε το Τμήμα να μεριμνήσει κατάλληλα.

Καλή επιτυχία σε όλους!

Κατάταξη πτυχιούχων με βάση τον βαθμό πτυχίου στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.

E-mail Εκτύπωση

Σε συνέχεια παλαιότερης σχετικής ανακοίνωσης, καλούνται οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για κατάταξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2013.

Τρόπος κατάταξης:

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με βάση τον βαθμό πτυχίου τους, και η επιλογή τους με φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων.

Δικαιολογητικά για κατάταξη:

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου.

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχων εξωτερικού, οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλλουν και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.