Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 2ου, 4ου, 6ου και ανωτέρων εξαμήνων
 
 
 
 
 
 

Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 2ου, 4ου, 6ου και ανωτέρων εξαμήνων

E-mail Εκτύπωση

Οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-16 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο διάστημα 17 – 25 Φεβρουαρίου 2016.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δηλώσεις των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το νέο μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνει τη δυνατότητα δήλωσης αυτού του μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 (άρθρο 33, παρ. 2) και την ορθή επανάληψη της Φ5/114174/Β3/6-10-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ (παρ. β), οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ένα τουλάχιστον μάθημα ή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. ΑΝ φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, τότε διαγράφεται αυτοδίκαια από το Τμήμα.