Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Ζυγών Εξαμήνων

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του ΦΕΚ 184/30-12-2015 οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση , έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015−2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Περίοδος συμπληρωματικών δηλώσεων

από 8/1/2016 έως και 13/1/2016.