Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις 2 - 13 Νοεμβρίου 2015 οι αιτήσεις πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 
 
 
 
 
 

2 - 13 Νοεμβρίου 2015 οι αιτήσεις πτυχιούχων για κατάταξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

E-mail Εκτύπωση

Από 2 έως 13 Νοεμβρίου 2015 θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, όσοι πτυχιούχοι επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει οριστεί το ποσοστό των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που μπορούν να καταταγούν στο Τμήμα.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 1 έως 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, η Επιτροπή Κατατάξεων, αλλά και όλη η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των υποψηφίων, έχουν οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπως έχει αναρτηθεί.
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (2015-04-28_ΚατατακτήριεςΕξετάσειςΣτοΤμήμα2015-16.pdf)2015-04-28_ΚατατακτήριεςΕξετάσειςΣτοΤμήμα2015-16.pdf 103 Kb