Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών 3ου, 5ου, 7ου και ανωτέρων εξαμήνων

Εκτύπωση

Προκειμένου να υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση της διόρθωσης των γραπτών της εξεταστικής Σεπ-Οκτ 2015 και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος, οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-16 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στο διάστημα 19 – 25 Οκτωβρίου 2015.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δηλώσεις των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα τους κλειδώνει αυτό το μάθημα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 (άρθρο 33, παρ. 2) και την ορθή επανάληψη της Φ5/114174/Β3/6-10-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΔΒΜΘ (παρ. β), οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο δηλώνοντας ένα τουλάχιστον μάθημα ή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. ΑΝ φοιτητής δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, τότε διαγράφεται αυτοδίκαια από το Τμήμα.