Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Εγγραφές σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα από 5 έως και 9 Οκτωβρίου 2015 (αποκλειστικά)
 
 
 
 
 
 

Εγγραφές σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα από 5 έως και 9 Οκτωβρίου 2015 (αποκλειστικά)

E-mail Εκτύπωση
Αποκλειστικά μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα (από Δευτέρα5 έως και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015) θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές σε όλα ταεργαστηριακά μαθήματα, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

 

(1) Όλοιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε εργαστηριακόμάθημα, θα πρέπει απαραίτητα, μέσα στο διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2015, ναεγγραφούν σε κάποια εργαστηριακή ομάδα αυτού του μαθήματος.

(2) Ειδικά οι πρωτοετείς θα πραγματοποιήσουν την εγγραφήτους στα εργαστηριακά μαθήματα του 1ου εξαμήνου, προσερχόμενοι προσωπικά στονεργαστηριακό χώρο 19 (που ανεβαίνοντας από τη σκάλα στο 2ο όροφο του κτιρίουτου Τμήματος βρίσκεται αμέσως δεξιά), από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9Οκτωβρίου 2015, από 09.00 το πρωί έως και 17.00 το απόγευμα.

(3) Οι υπόλοιποι φοιτητές (εκτός των πρωτοετών) θαεγγραφούν σε εργαστηριακές ομάδες μέσω eclass. Οι διδάσκοντεςκαι οι υπεύθυνοι κάθε εργαστηριακού μαθήματος θα φροντίσουν να δημιουργήσουν τιςνέες εργαστηριακές ομάδες για το χειμερινό εξάμηνο 2015-16. Σε περίπτωσηοποιασδήποτε δυσλειτουργίας, πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον αντίστοιχο υπεύθυνοκαθηγητή.

(4) Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρχουνδιαφορετικές ομάδες για όσους παρακολουθούν το εργαστήριο πρώτη φορά και διαφορετικέςγια όσους το έχουν παρακολουθήσει ξανά χωρίς επιτυχία.

(5)Οι φοιτητές που ΔΕΝ θα εγγραφούν εντός του διαστήματος 5-9 Οκτωβρίου 2015, σεεργαστηριακή ομάδα κάποιου εργαστηριακού μαθήματος, ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητανα το παρακολουθήσουν στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.

(6)Σε όλα τα μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όμως ειδικά σταεργαστηριακά μαθήματα ΔΕΝ επιτρέπονται περισσότερες από 2 απουσίες στη διάρκειατου εξαμήνου, και αυτές μόνο για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο. Μη πραγματοποίηση όλωντων προβλεπόμενων παρουσιών σε ένα εργαστηριακό μάθημα, ισοδυναμεί με εγκατάλειψητου μαθήματος, γεγονός που αυτόματα προκαλεί τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.

(7) Σύμφωναμε σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, πουκαταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν τομάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τηδυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνειγια αυτά τα μαθήματα.

(8) Οιφοιτητές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν ένα εργαστηριακό μάθημα, αν και το έχουνπαρακολουθήσει (έχοντας το πολύ έως 2 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια τουεξαμήνου), οφείλουν να το ξαναδηλώσουν στην ανανέωση εγγραφής τους την επόμενηχρονιά και να συμμετέχουν μόνο στην αντίστοιχη τελική εξέταση, χωρίς να χρειάζεταινα το ξαναπαρακολουθήσουν.

(9)Με βάση τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε φοιτητής να δηλώνει και νακαταλαμβάνει θέση ΜΟΝΟ σε εκείνα τα εργαστήρια που τελικά θα παρακολουθήσειμέχρι το τέλος τους. Διαφορετικά θα έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα.

(10) Όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά)ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015.