Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής νέου φοιτητή
 
 
 
 
 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής νέου φοιτητή

E-mail Εκτύπωση

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής νέου φοιτητήΗλεκτρονικά θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των επιτυχόντων – εισαγομένων στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, στο διάστημα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο παραπάνω διάστημα (10-17 Σεπτεμβρίου 2015), οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους.

Στη συνέχεια, και έως 22 Σεπτεμβρίου 2015, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ανάλογα με το Τμήμα εισαγωγής τους

(Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών,

ΤΕΙ Κρήτης, Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά)

(Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών,

ΤΕΙ Κρήτης, Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά)

τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι:

(1) Αίτηση προεγγραφής που θα εκτυπωθεί από την ηλεκτρονική εφαρμογή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένη προ συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

(2) Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

(3) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

(4) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά του στοιχεία.

(5) Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ).