Αρχή Ανακοινώσεις Τμήμα ΗΛ - Εκπαιδευτικές Ανακοινώσεις Επόμενες περίοδοι πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 
 
 
 
 
 

Επόμενες περίοδοι πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

E-mail Εκτύπωση
Οι φοιτητές που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν την 6μηνη πρακτική τους άσκηση σε οποιοδήποτε φορέα μέσα στο 2015, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επόμενες δύο περίοδοι για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης είναι οι εξής: (α) από 1/4/2015 έως 30/9/2015, ή (β) από 1/9/2015 έως 28/2/2016.

Σημειώνεται ότι, χωρίς εξαιρέσεις για τους επόμενους μήνες, μόνο 1η Απριλίου ή 1η Σεπτεμβρίου 2015, θα είναι δυνατό να ξεκινήσει κάποιος φοιτητής την πρακτική του άσκηση.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Απρίλιο 2015, καλούνται αφενός να βρουν φορέα πρακτικής άσκησης και αφετέρου, εφόσον οφείλουν αρκετά μαθήματα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος.